• English (UK)
 • Greek (Greece)
Image

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

 

 

Η εταιρεία μας στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση των πελατών, και προκειμένου να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότητα και τη διαρκή βελτίωση της λειτουργίας για την επίτευξη των σκοπών και στόχων της, εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 .

 

Σκοπός της εφαρμογής του προτύπου στην καθημερινότητα της εταιρείας ήταν η συνέχιση της παροχής υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, συμμορφούμενων με τις κανονιστικές και νομοθετικές απαιτήσεις και τη διαρκή προσπάθεια για βελτίωση, τόσο των παρεχόμενων υπηρεσιών, όσο και του ιδίου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η πολιτική μας εστιάζεται:

 • Στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών e-learning σε πλατφόρμες και ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού.
 • Στις καινοτόμες και δημιουργικές ιδέες που έχουν τα μέλη της εταιρείας σε e-learning έργα
 • Στην συνεχή υποστήριξη των πελατών μας με σκοπό την αξιοποίηση των λύσεων που τους προσφέρουμε στους οργανισμούς τους
 • Στην κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών που παρουσιάζονται λόγω της γρήγορης μεταβολής της σημερινής οικονομικής κατάστασης.
 • Στην ικανοποίηση των πελατών μας.
 • Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση της απόδοσής μας, με τελικό αποτέλεσμα την αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών.

 

Για την επίτευξη των παραπάνω η διοίκηση του Οργανισμού, δεσμεύεται:

 • Να διαθέσει όλους τους απαραίτητους πόρους οι οποίοι απαιτούνται.
 • Να γνωστοποιήσει την πολιτική ποιότητας στο προσωπικό αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες της επιχείρησης, ώστε αυτή να μπορεί να εφαρμόζεται ικανοποιητικά.
 • Να ενθαρρύνει το προσωπικό αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Στη συνεχιζόμενη προσπάθεια για βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και τη συνεχή κάλυψη αλλά και πρόβλεψη των απαιτήσεων.

 

Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας κατά ISO 9001, έχει σκοπό να πετύχει την επιθυμητή οργάνωση και συνεχώς βελτιούμενη λειτουργία της Εταιρείας ώστε να πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου αλλά κυρίως να καλύπτει τις προσδοκίες των πελατών της. Η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας, γεννά μετρήσιμα αποτελέσματα που μας βοηθούν να εντοπίζουμε τυχόν δυσλειτουργίες, να τις διορθώνουμε αλλά και να επαληθεύουμε πως οι πελάτες μας μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας.

Μέσω της διαδικασίας της πιστοποίησης και των προγραμματισμένων επιθεωρήσεων του Φορέα Πιστοποίησης, αποκτάται η έξωθεν καλή μαρτυρία ενός ανεξάρτητου Οργανισμού, ότι αφενός η εφαρμογή του συστήματος ποιότητας βρίσκεται σε ικανοποιητικό βαθμό και αφετέρου ότι υλοποιούνται όλες οι απαιτούμενες δράσεις για τη συνεχή βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας μας.

 

Στη Kariotis Audio & Lighting δεν λέμε απλάότι μπορούμε και ξέρουμε να προσφέρουμε υπηρεσίες, αποδεικνύουμε την εμπειρία και την αξιοπιστία μας, με τις πιστοποιήσεις, τις επίσημες συνεργασίες με διεθνείς και εγχώριες εταιρείες και οργανισμούς και φυσικά με τα πλούσια βιογραφικά των experts της ομάδας μας! Ξέρουμε να πρωτοπορούμε στο e-learning και γι’ αυτό διαφέρουμε και μας εμπιστεύονται.


Ποια είναι λοιπόν η σημασία του και τι περιλαμβάνει;

 • Εισαγωγή των κατάλληλων διεργασιών ασφαλείας που οδηγούν στην μείωση των ρίσκων και κινδύνων ασφαλείας.
 • Πρόληψη διαρροών πληροφορίας και δεδομένων.
 • Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης τόσο σε σχέση με πελάτες όσο και με συνεργάτες και προμηθευτές της επιχείρησης.
 • Αναβάθμιση του ανθρωπίνου δυναμικού μέσω της συνεχούς ενημέρωσης & εκπαίδευσης των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας των δεδομένων.
 • Απόδειξη στα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η επιχείρηση φροντίζει και σέβεται τα προσωπικά τους δεδομένα
 • Μείωση του επιχειρηματικού κινδύνου καθώς μέσω των καθορισμένων ελέγχων διασφαλίζεται η μείωση της τρωτότητας και αδυναμίας.
 • Διασφάλιση εναρμόνισης & συμμόρφωσης με :
 • τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας πληροφοριών
 • την κείμενη νομοθεσία
 • το κοινοτικό πλαίσιο
 • Με την προστασία των πληροφοριών από μια ευρεία σειρά απειλών εξασφαλίζεται η επιχειρησιακή συνέχεια και ελαχιστοποιούνται οι επιχειρησιακές απώλειες.
 • Προστατεύονται τα αρχεία και τα δεδομένα της επιχείρησης, οι προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού και των πελατών, και τα πνευματικά δικαιώματα.
 • Ορίζονται αρμοδιότητες και θέσεις ευθύνης για την ασφάλεια των δεδομένων, γίνεται ενημέρωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων σε ζητήματα ασφάλειας δεδομένων.
 • Ενδυναμώνει την εμπιστοσύνη των επιχειρησιακών συνεργατών που εμπιστεύονται πληροφορίες τους στην επιτήρηση των πιστοποιημένων επιχειρήσεων, καθώς οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες μόνο στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
 • Αποδεικνύει μέσω ενός ανεξάρτητου φορέα ότι τα οργανωτικά ρίσκα έχουν αναγνωριστεί, αξιολογηθεί και διαχειριστεί ικανοποιητικά και σωστά.

 

Η Kariotis Audio & Lighting εξελίσσετε συνεχώς και αποδεικνύει έμπρακτα ότι ενδιαφέρεται για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει.

ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Ι.Αγάθου 48, Ελευσίνα

ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

38 χλμ Εθνικής Αθηνών Κορίνθου, Μέγαρα

Contact us...